0.0/5 rating (0 votes)

Quy trình sửa chữa - bảo trì

Bước 1 – Tiếp nhận khách hàng

Bước 2 – Báo giá

Bước 3 – Sửa chữa

Bước 4 – Nghiệm thu – Thanh toán

Bước 5- Chăm sóc khách hàng.